Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
156968

Xã Thọ vực tích cực vận động nhân dân sản xuất vụ đông 2022-2023

Ngày 29/09/2022 20:16:22

Vụ đông 2022-2023, xã Thọ Vực xây dựng kế hoạch gieo trồng 120 ha cây trồng các loại; để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông.

      Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng vụ động. Ban chỉ đạo sản xuất xã Thọ Vực chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động đến các hội viên, đoàn viên tham gia sản xuất vụ đông, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra; trong đó các gia đình đã trực tiếp tham gia sản xuất vụ đông để tạo phong trào thi đua và cổ vũ  nhân dân trong xã nói chung tích cực tham gia sản xuất vụ đông.
      Đến ngày 28/9/2022, xã Thọ Vực đã gieo trồng được 66ha ha cây vụ đông, trong đó có 44 ha ngô. 2 ha ớt và 20ha cây rau mầu các loại; trong đó nhiều gia đình hội viên gieo trồng đạt 5 sào cây vụ dông trở lên, 
Ngoài cây trồng truyền thống là cây ngô, nhiều gia đình hội viên đã đưa các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ đông.
8.jpg
7.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Một số hình ảnh sản xuất vụ đông trên địa bàn xã Thọ vực

Đức Cảnh - CBVH

Xã Thọ vực tích cực vận động nhân dân sản xuất vụ đông 2022-2023

Đăng lúc: 29/09/2022 20:16:22 (GMT+7)

Vụ đông 2022-2023, xã Thọ Vực xây dựng kế hoạch gieo trồng 120 ha cây trồng các loại; để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, xã đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia sản xuất vụ đông.

      Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây trồng vụ động. Ban chỉ đạo sản xuất xã Thọ Vực chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền vận động đến các hội viên, đoàn viên tham gia sản xuất vụ đông, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra; trong đó các gia đình đã trực tiếp tham gia sản xuất vụ đông để tạo phong trào thi đua và cổ vũ  nhân dân trong xã nói chung tích cực tham gia sản xuất vụ đông.
      Đến ngày 28/9/2022, xã Thọ Vực đã gieo trồng được 66ha ha cây vụ đông, trong đó có 44 ha ngô. 2 ha ớt và 20ha cây rau mầu các loại; trong đó nhiều gia đình hội viên gieo trồng đạt 5 sào cây vụ dông trở lên, 
Ngoài cây trồng truyền thống là cây ngô, nhiều gia đình hội viên đã đưa các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao vào sản xuất vụ đông.
8.jpg
7.jpg
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Một số hình ảnh sản xuất vụ đông trên địa bàn xã Thọ vực

Đức Cảnh - CBVH