Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
31
Tuần này:
81
Tháng này:
1566
Tất cả:
149721
 UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ THỌ VỰC                           Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


   Thọ Vực, Ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

ĐĂNG KÝ

                     Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

 
 

 


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

1

Lê Công Thân

Chủ tịch UBND xã

0975123034

                                                                                               

                                                                        CHỦ TỊCH

 

                                                                              Đã ký

 

                                                                          Lê Công Thân