Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
26
Hôm qua:
31
Tuần này:
57
Tháng này:
1542
Tất cả:
149697

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ VỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

T

Họ  và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Mạnh Tuân

BT. Đảng ủy

0904.326559

2

Nguyễn Đức Vân

PBT Đảng uỷ-CT.HĐND

 

3

Bùi Anh Đức

CT.UBND

0982.540.789

4

Lê Văn Xuân

PCT.HĐND

0904.326.599

5

Lê Công Thân

PCT.UBND

0975.123.034

6

Trần Duy Túy

CT.MTTQ

0913859868

7

Lê Đức Cảnh

BT.ĐTN

0985008956

8

Nguyễn Thị Hồng

CT.HPN

01666221559

9

Trần Đăng Khoa

CT.HND

0973.876.645

10

Lê Thanh Huyên

CT.HCCB

0932383260

11

Lê Thị Thanh Hà

CC. TN-MT

0963799080

13

Lê Công Toán

CC.TP-HT

0987147578

14

Lê Văn Tú

CC.VP-TK

0973.220.898

15

Lê Văn Cẩn

CC.VH-XH

01678170927

16

Lê Công Thọ

CC. Trưởng CA

0944687333

17

Lê Công Trung

CB.ĐC-XD

0904767282

18

Lê Văn Thành

CC.TC-KT

0941262709

19

Nguyễn Thị Hường

CC.TC-KT

0946859989

20

Nguyễn Văn Quế

Phó CT.MTTQ

0949895668

23

Lê Văn Lương

CN.HTXDVNN

0973831730

24

Phạm Văn Tài

Phó xã đội

0989861136

25

Lê Đình Nam

Phó trưởng CA

0987016234

26

Lê Xuân Hải

Phó trưởng CA

0983036698

27

Nguyễn Thị Sinh

Phó BT ĐTN

01693096390

28

Hoàng Ngọc Tưởng

CB.Thú y

0977937895

29

Nguyễn Thị Nga

CB văn thư - LT

0962.271.178

30

Lê Thị Thu

CB. CS-XH

0984274585

31

Nguyễn Văn Phấn

Văn phòng ĐU

01663426826

32

Nguyễn Văn Dùng

PCT.HND

01687440169

33

Lê Văn Hậu

Thôn trưởng thôn 1

0983034660

34

Lê Văn Thịnh

Thôn trưởng thôn 2

01675966567

35

Đỗ Mạnh Hùng

Thôn trưởng thôn 3

01693725939

36

Lê Đình Bổn

Thôn trưởng thôn 4

01699332787

37

Lê Công Mậu

Thôn trưởng thôn 5

01659839245

38

Lê Công Lâm

Thôn trưởng thôn 6

01646591144

39

Lê Công Văn

Thôn trưởng thôn 7

01234533603

40

Nguyễn Văn Khanh

Thôn trưởng thôn 8

01695049554

41

Dương Bá Vởy

Thôn trưởng thôn 9

0983165733