Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
156968

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THỌ VỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

T

Họ  và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trần Đình Thông

BT. Đảng ủy - CT HDND

0973489728

2

Lê Đình Toàn

PBT Đảng uỷ

0936277621

3

Lê Công Thân

CT.UBND

0975123034

4

Lê Văn Xuân

PCT.HĐND

0904.326.599

5

Lê Văn Tú

PCT.UBND

0973220898

6

Trần Đăng Khoa

CT.MTTQ

0973876645

7

Lê Đức Cảnh

BT.ĐTN

0368.266.588

8

Nguyễn Thị Nga

CT.HPN

0962271178

9

Nguyễn Thị Sinh

CT.HND

0393096390

10

Lê Đình Nam

CT.HCCB

0987016234

11

Lê Thị Thanh Hà

CC. TN-MT

0963799080

12

Lê Thị Ngọc

CC.TP-HT

0383531662

13

Nguyễn Thị Nương

CC.VP-TK

0972158038

14

Hoàng Ngọc Tưởng
Thú y

0977937859

15

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng CA

0943133422

16

Lê Công Trung

CB.ĐC-XD

0904767282

17

Nguyễn Văn Sơn

CC.TC-KT

0975862686

18

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ Chính sách

0946859989

19

Nguyễn Văn Quế

Phó CT.MTTQ

0949895668

20

Lê Văn Lương

Giám đốc HTXDVNN

0973831730

21

Phạm Văn Tài

xã đội trưởng

0989861136

22

Lê Xuân HảiPCT HND

0983036698

23

Đỗ Thành Luân

Phó xã đội

0988789267